Wednesday, 20 February 2013

cred că Dorel a cumpărat mai multă vopsea decăt trebuia


1 comment:

bluze elegante said...

In drept cu geamul a puso concentrata, iar in lateral a mai intins-o putin cu diluant :)