Friday, 28 September 2012

badllerina


1 comment:

Anonymous said...

A lenge szárnyalás törékenysége... Avagy: döbbenet és előérzete valaminek, amiről sejtelmünk sem lehet... A forma és a szín megkettőződése: a jóvátehetetlenül szétzúzott és mozdulatlanná lapított kecsesség, és a még élő fehér bodor a végzet előérzetével..